Aktuelle nyheter (trykk på overskriften for å se detaljer)

Utbedring av vannreservoar oktober 2018
Kommunen jobber med utbedring av vannreservoaret ved Vistven. Under arbeidet vil det oppleves noe lavere vanntrykk mens vi er koblet på en annen kilde ved Oxaal. Kommunen vil sende SMS til berørte husstander når arbeidet er ferdigstilt og vi kobles på "vår egen" kilde. Om vanntrykket ikke er tilfredsstillende etter dette, vil Inderøy kommune gjerne ha beskjed!
Ny asfalt i Skjemstadaunet høst 2018
Det er nå lagt ny asfalt i hele Skjemstadaunet, og vi gleder oss over å slippe hull og dumper når vi skal ut på tur!
Nye boligtomter på Kjerknesvågen!
En gledelig nyhet er at det er gitt klarsignal til 15 nye boligtomter på Kjerknesvågen! Link til saksdokumenter og reguleringsplan på kommunens hjemmeside følger her:http://www.inderoy.kommune.no/reguleringsplan-for-kjerknesvaagen-kunngjoering-av-vedtak.5503155-137926.html
Årsmøte 20.04.2016 på Berg gård kl 1900

Årsmøtet for 2015 holdes på Berg Gård 20.04. kl 1900:

  • Årsmøtesaker
  • Per Haug orienterer om sluttstrek for fiberprosjektet
  • Ordfører Ida Stuberg informerer om prosessen rundt skolestrukturen - vi tar debatten!

Årsmelding og møteprotokoll legges ut på styrets egen side "Om oss" på hjemmesida.

Mer informasjon om Grendelagets aktiviteter vil legges ut på denne siden etter årsmøtet.

 

Gang- og sykkelvei
De første årene ble det jobbet mye med å fremme ønsket om gang- og sykkelvei til/fra Lyngstad skole, til Fylket og kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Det er pr 2018 laget gang- og sykkelvei fra Trøakorsen til Lyngstad skole/samfunnshus. På kommunens prioritetsliste ligger også ønske om forlengelse av dette prosjektet, til Skjemstadaunet. Mer om prioriteringslista her: Inderøy kommune!
Bygdefiberprosjektet

Tilkobling av abonnenter på fiber er kommet lagt, og det jobbes for å få resterende i havn. Under årsmøtet ble det informert om framdrift og status i prosjektet, og mer om dette kan leses her:

Det har tidvis vært problemer med utgående epost fra Altibox' servere, og da kan man godt sjekke at kontooppsettet er riktig (Outlook):

Benytt deg av nærbutikken på Bua!
Inderøy Forbruksforening er landets eldste i sitt slag, og den vil vi gjerne beholde! Men da må vi også bruke den! Uten omsetning kan ingen bestå, og vi oppfordrer alle til å gjøre unna handelen på Bua! Med varene godt plassert i posen kan du ta en kaffekopp med det samme!