Koret på Våja

 

Koret på Våja ble stiftet høsten 1988. Koret har som formål å være et sosialt møtested, utvikle gode sangere og spre sang og glede i bygda gjennom de aktivitetene vi driver med. Koret på Våja består av en gjeng sangglade, humørfylte og entusiastiske mennesker som i tillegg til sangen, også liker å gjøgle litt. Derfor satser vi på kabareter i tillegg til konsertene. Dette gir mangfold og utvikling av flere sider enn det musikalske mennesket. Og er utrolig artig!

Koret har på mange måter vært sentral i kulturlivet på Kjerknesvågen og Inderøy for øvrig, og kan bl.a. skilte med 6 vellykkede kabaretoppsetninger på disse åra. I tillegg har koret holdt et uttall konserter, både alene og i samarbeid med andre. Koret arrangerer med jevne mellomrom grendekvelder, og samarbeider gjerne med andre lag og foreninger.Den årlige adventskonserten i Sakshaug kyrkje arrangerer vi hvert 3. år og deltar på hvert år.

Andre arrangement koret deltar/har deltatt på:

  • Julekonserter med Hanne Krogh
  • Gospelkonsert med Jesse Dixon
  • Musical Highlights
  • Kirkekonserter Sakshaug og Mosvik
  • Straumens Dag – årlig
  • Båttreff på Kjerknesvågen – årlig
  • Straumspællet

Med god hjelp av dirigent Jan A. Wisth har vi utviklet oss til å bli et kvalitetskor med gode sangere og et allsidig og spennende repertoar. Medlemmene bruker mye tid på koret, og det gir gode resultater. Medlemstallet har variert fra 15 – 35 men vi ligger på rundt 20 aktive medlemmer fordelt på stemmegruppene sopran, alt, bass og tenor. Øvelser har vi hver torsdag kl. 19.30 – 21.30 på Lyngstad samfunnshus. Vi ønsker selvsagt nye medlemmer hjertelig velkommen til vår lille "familie"!

Ta kontakt med leder eller dirigent hvis du har en liten sangerspire i deg. Vi krever ikke så mye, bare at du synger rent! Medlemskontingent er for tiden kr 500,- pr. sesong.

Leder Sigrid Westrum : 913 64 286, Dirigent Jan A. Wisth: 908 64 244

Musical Highlights:

Kom og bli med!