Kulturstier /

For trim, naturopplevelser og sosialt lag!

Inderøyturer

Har du lyst til å gjøre deg bedre kjent med turområdene på Kjerknesvågen og resten av Inderøya, er Inderøyturer tingen for deg! Langs alle kulturstiene er det lagt opp 17 poster og 9 arrangement, som gir klipp til kortet, og dermed mulighet for premiering!

Kulturstiene på Kjerknesvågen er lagt opp med rikelig med muligheter til å finne historie, og å sette seg nedpå og ta en hvil med jevne mellomrom. Stiene følger arragementet "Inderøyturer", som kan gi inspirasjon til å delta på ukentlige arrangementsturer, eller man kan gå de ulike stiene etter når det passer! Sikkert er det at du vil finne mang en vakker utsikt og beroligende natur underveis!

Sti rundt Kjerknestangen:

Du kan starte ved kaiområdet/brua over til Nausthaugen og gå videre langs Kirknestangen og følge skiltet sti. Underveis kommer du til en gapahuk, og benker og infotavler er satt opp langs stien. Berit og Sverre Kirknes har skrevet informasjonen på tavlene, som er laget av bedriften Flyndra. Willy Bakstad har laget benkene som er satt ut.

Kultursti Skjemstadaunet – Fossem

Stien går fra Luteriet, langs Hengjaelva og opp til Skjemstadvatnet ved gapahuken. Opp til Skjemstadvatnet og stiens videre ferd mot Lilleby er en kultursti med dertil beskrevet kvernsteder, husmannsplasser, benker m.m. Fiskekort til vatnet kan du kjøpe hos Inderøy forbruksforening nede ved kaiområdet!

Inderøy kommune's informasjon om Inderøyturer finner du her.

God tur!