Nordøy Grendelag:

Litt om oss selv

Formålsparagraf

Nordøy Grendelag ble stiftet 13.09.2005, med formålspraragrafen: "å arbeide for å utvikle det sosiale, kulturelle og næringsmessige grunnlaget for innbyggerne i grenda, og å være et talerør utad i saker som berører eller direkte griper inn i lokalbefolkningens interesser. Grendelaget skal gjennom å støtte lokale initiativ og gjennom å selv ta initiativ arbeide for å utvikle et godt og aktivt bomiljø i grenda." Siden den gang har grendelaget jobbet med mange aktuelle tema, bl.a. Fremmet behov for trafikksikkerhetstiltak overfor fylke, trafikksikkerhetsutvalg og kommune Administrert SMIL-midler til kulturstier Fulgt opp reguleringsplan i kommunen mht. bebyggelse og næringsliv. Grendelaget kan brukes som talerør i saker som opptar innbyggerne, og kan også stå som ansvarlig for søknader om midler til ulike formål som kommer grenda til gode. Ta derfor kontakt dersom du har en god ide!!